Stockholms stad logga Utfyllnads GIF Plattform 11 banner
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Start Utfyllnads GIF Föreläsare Utfyllnads GIF Presentationer Utfyllnads GIF Reflektioner Utfyllnads GIF Synpunkter och funderingar
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF

Resande mot framtiden - avgång från PLATTFORM 11

Under hösten 2009 genomför Utbildningsförvaltningen i Stockholm en serie seminarier kring IT i skolan, med tonvikt på hur en plattform för lärare och lärande ska se ut.

Citat deltagare, första seminariet ”[… Om ämnet de olika medieåldrarna – det tryckta ordet, TV och Det digitala] När teve kom skulle alla ha en varsin tv, sen sattes teven in i möbeln och blev en del av vardagsrummet sitta i soffan alla tittar samtidigt […] vi har hela tiden ett filter där tekniken kan vara alldeles ny men vårt sätt att betrakta den följer mönster, kommer det att gälla i framtiden? Hur vi betraktar sociala medier? Kommer vi vuxna att betrakta detta annorlunda? Förändras detta?”

Vad är utbildningsplattform? Har vi kvar bilden av skolan och ser processerna likadana ut idag som för bara 3 år sedan i kontexten av Internets utveckling, mobilitet, sociala nätverk?


Aktuella områden kan vara frågor som vi under seminarierna tar upp är följande:


Ung kommunikation
Pedagogiska vinklar inom de digitala medierna
Lärandet, text och bildtolkning,
Tjänstebaserad arkitektur
web 2.0
Samt trender såsom social software, crowd surfing och consumer empowerment

Citat från Patrik Hernwall, första seminariet ”Vad händer när vi lyfter på locket […] förstå barn som producerar online […] Jag tror att det är samma sak när vi tittar på barn och ungas kultur idag, vi lyfter på locket och sen trycker vi ner det för vi förstår inte vad som händer”.

Citat från deltagare, första seminariet ”Jag gillar att leva i en miljö där vi lär oss nya saker och inte där man bara upprepar det som var viktigt när jag gick i skolan då pratar vi väldigt gärna om att lära sig för framtiden, går det?”

Vilka regelverk kommer vi att behöva för att styra utvecklingen av plattformen och vilken kompetens kommer vi att behöva för stöd för lärandet, stöd för pedagogen, stöd för administrationen samt stöd för vårdnadshavaren?

Tjej på en perrong

Första seminariet 11:e september >>

09.00 i City Conference Center.

Utfyllnads GIF

Andra seminariet 24:e september >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Tredje seminariet 1:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Fjärde seminariet 15:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]