Stockholms stad logga Utfyllnads GIF Plattform 11 banner
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Start Utfyllnads GIF Föreläsare Utfyllnads GIF Presentationer Utfyllnads GIF Reflektioner Utfyllnads GIF Synpunkter och funderingar
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF

Första seminariet den 11:e september

Första seminariet med talare genomfördes den 11:e september med följande talare:

ANNA LINDQVIST BERGANDER
Anna är verksam som lärarutbildare vid Södertörns högskola och doktorand i pedagogik vid
Uppsala universitet.

UNGAS UTTRYCK VIA DIGITALA MEDIER. VAD HAR SKOLAN MED DET ATT GÖRA?
Barn och unga i dag är generellt vardagsanvändare av digitala media. SMS, msn, bilddagboken, bloggar är exempel på detta. Var lär de sig detta? Vilken roll har skolan?

PATRIK HERNWALL
Patrik är docent i pedagogik och lektor medieteknik vid Södertörns högskola.

SKOLA2.0 - NÅGRA REFLEKTIONER KRING LÄRANDE OCH NYA MEDIER
Varför digitala medier är centrala - eller t.o.m. nödvändiga - pedagogiska resurser. På vägen dit så måste många av skolans traditionella föreställningar om lärande, kunskap, medier, etc.,utmanas.

OYSTEIN JOHANNESEN
Öystein Johannessen är avdelningsdirektör i det norska Kunnskapsdepartementet, där han har arbetat de senaste tio åren. Hösten 2009 knöts Öystein till OECD:s Centre for Educational Research and Innovation, där han arbetar med projekten "New Millenium Learners" och "Innovative Learning Environments.

ÖVERGRIPANDE STRATEGISKA KRAV FÖR ANVÄNDNINGEN AV IKT I SKOLAN, DIGITAL KOMPETENS OCH DET ARBETET MAN GJORT I NORGE MED ATT SKRIVA IN DETTA I SKOLPLANEN.
Öystein Johannessen beskriver hur digital kunskap är integrerad i de norska läroplanerna och hur IKT följs upp i dagens norska skolpolitik.

Se även presentationer av fler talare och under en inloggningsskyddad area så kommer deras power point presentationer att läggas upp.

Första seminariet 11:e september >>

09.00 i City Conference Center.

Utfyllnads GIF

Andra seminariet 24:e september >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Tredje seminariet 1:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Fjärde seminariet 15:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]