Stockholms stad logga Utfyllnads GIF Plattform 11 banner
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Start Utfyllnads GIF Föreläsare Utfyllnads GIF Presentationer Utfyllnads GIF Reflektioner Utfyllnads GIF Synpunkter och funderingar
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF

Synpunkter och Funderingar

Vi bredda samtalet runt framtidens plattform och vill gärna att ni skriver ner era funderingar/reflektioner på dels seminariets olika talare men även runt de diskussioner som uppstått under eftermiddagarna.  

Ta gärna chansen att skriva, även om det kan kännas som triviala frågor eller tankar så anser vi att det värdefullt inför 2011.

Detta gäller naturligtvis även ni som kommer från andra verksamheter än Stockholm Stads Utbildningsförvaltning. Det öka möjligheten till samverkan i olika frågor.

Ni kan använda det här formuläret för att skicka synpunter och funderingar.

Första seminariet 11:e september >>

09.00 i City Conference Center.

Utfyllnads GIF

Andra seminariet 24:e september >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Tredje seminariet 1:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Fjärde seminariet 15:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]