Stockholms stad logga Utfyllnads GIF Plattform 11 banner
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Start Utfyllnads GIF Föreläsare Utfyllnads GIF Presentationer Utfyllnads GIF Reflektioner Utfyllnads GIF Synpunkter och funderingar
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF

Talare på seminarium 2

Plats: Victory Hotell, Trafalgar salen
Om hotellet: Victory
Hitta hit: karta

MATTIAS HYLL

Konsult inom användarstöd, användbarhet, kravhantering och test. Mattias har varit i delaktig i ett antal projekt som gäller utveckling och utrullning av IT-sysetm inom organisationer.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER OCH EFFEKTSTYRNING

Ständigt utsätts vi för förändringar. Vår omgivning förändras och vi själva förändras. Ibland gäller förändringarna vårt arbete och i andra fall vårt privatliv. Inom vårt arbete kan förändring ofta kopplas till nya verktyg, nya roller eller nya arbetssätt. Alltför ofta pratas det om hur lösningarna skall se ut, inte vad målgrupperna behöver för att säkerställa att effekterna uppnås. Att aktivt arbeta med effektstyrning är ett synsätt som bör genomsyra allt förändringsarbete.

DANIEL BRANDELL

Daniel är evangelist inom sociala medier på Logica.

SKOLA 2.0 – INTERNET OCH SOCIALA MEDIER SOM LÄRPLATTFORM FÖR LÄRARE, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

En genomgång av den senaste internettekniken, hur den används – inte minst av barn och ungdomar, och vilka möjligheter den ger till ökad och mer effektiv kommunikation mellan skolans intressenter.

JÖRGEN SANDSTRÖM

Jörgen är IT-chef på Värmdö Kommun.

UPPHANDLING OCH BÖRPROCESS

För en ledare, för en elev, för en pedagog - vad står runt hörnet, serverar vi fortfarande gårdagens lösningar?

Första seminariet 11:e september >>

09.00 i City Conference Center.

Utfyllnads GIF

Andra seminariet 24:e september >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Tredje seminariet 1:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Fjärde seminariet 15:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]