Stockholms stad logga Utfyllnads GIF Plattform 11 banner
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Start Utfyllnads GIF Föreläsare Utfyllnads GIF Presentationer Utfyllnads GIF Reflektioner Utfyllnads GIF Synpunkter och funderingar
Utfyllnads GIF
Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF Utfyllnads GIF

Talare på seminarium 4

Plats: Victory Hotell, Trafalgar salen
Om hotellet: Victory
Hitta hit: karta

09.00 - MATS ÖSTLING
INTRODUKTION

09.10 - STINA NYLANDER
FÖRSKOLAN I MOBILEN - IKT FÖR FÖRSKOLEPEDAGOGER OCHFÖRÄLDRAR
Förskolanimobilen.se har tagits fram i Nockeby förskolor för att använda webb och
mobiltelefoner för kommunikation och information mellan pedagoger och föräldrar.

10.00 - JAN HYLÉN
BORTOM LÄROBOKEN – DIGITALA LÄRRESURSER I DE NORDISKA LÄNDERNA
Hur skapas och används digitala lärresurser i de nordiska länderna, vad finns det för
initiativ från förlag och gräsrötter?

11.10 - ULF WINROTH
Ulf Winroth har sedan 1996 arbetat med IT-frågor ur ett användarperspektiv. Hans fokus har legat på användbarhet, upplevd tjänstekvalitet och tillgänglighet men även på verksamhetsfrågor vid införandet av nya IT-system. Han har arbetat med webbaserade system för distansutbildningar, videokonferenser, unified-messaging lösningar samt mer traditionella e-handels- och webbplatser. Ulfs arbetsfilosofi utgår från ett beteendevetenskapligt helhetsperspektiv på organisation, verksamhet, webbplats eller IT-lösning - med individens och användarens behov i fokus.
HURSOMHELST, VARSOMHELST, VEMSOMHELST - TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA
Webben är ett allt mer viktigt verktyg för många av oss i vår vardag, i skolan och på arbetet. Webben finns i alla sammanhang och vi använder i dag allt fler sätt att nå det. Därför har tillgänglighet blivit viktigare och handlar inte bara om att ge synskadade och andra grupper med särskilda behov tillgång till tjänster. Användare ska kunna nå och använda information och funktioner via olika media i olika situationer.

Att arbeta med tillgänglighet handlar om att börja i rättan tid och att arbeta strategisk med frågan. Vi beskriver hur man integrerar dessa viktiga frågor i sitt utvecklingsarbete, krav man ska ställa på leverantörer, med mera.

Vi visar även på policyexempel från en kommun vi arbetat med.


12.30 - LUNCH

13.15 -14.30 - SAMTAL MED SAMTLIGA DELTAGARE

14.30 - GÖRAN LANGE
Göran har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet bland annat som utbildningsledare för Multimedia Pedagogik och teknik, Stockholms Universitet. Han har även varit verksam med utbildningsfrågor både inom arbetsgivare- och fackliga organisationer. Förutom pedagogisk verksamhet så arbetar Göran aktivt med spel och spelkultur.
UNGAS DIGITALA KULTUR - EN MÖJLIGHET?
Står ungas digitala kultur i kontrast mot den skriftliga kulturen? Kan skolan lära av ungas kultur och vara en del i denna?

Göran kommer att tala om ett projekt där World of Warcraft användes som utbildningsplattform.

15.30 - AVSLUTNING MATS ÖSTLING

Första seminariet 11:e september >>

09.00 i City Conference Center.

Utfyllnads GIF

Andra seminariet 24:e september >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Tredje seminariet 1:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]

Utfyllnads GIF

Fjärde seminariet 15:a oktober >>

09.00 i Victory hotell
[mer information]